minilappari karttaplotterina

Discussion in 'Graphics' started by Aku Lindgren, Dec 13, 2008.

 1. Aku Lindgren

  Aku Lindgren Guest

  "YLE teksti-TV 24.04. Ruoan hinnan nousu herättää huolta. YK vaatii pikaisia
  toimia ruoan tuotannon lisäämiseksi ja köyhien auttamiseksi, sillä ruoan
  hinnan nousu uhkaa torpedoida tähänastiset ponnistelut maailman köyhyyden
  nujertamiseksi.

  Poliittisen julistuksen ohella maat sopivat 100 miljoonan dollarin
  ohjelmasta, jolla autetaan kalliin ruoan kanssa kamppailevia kansalaisia.!"

  *Niin.. .Kivaa, että ruokaa ydinaavikoituvasta maailmastamme edes vielä
  hetken jostain ylipäätään saa. Nyt kun jopa USA on alkanut systemaattisiin
  elintarvikkeitten "korttimyynteihin" on todella mielenkintoista nähdä
  kauanko ruokaa ylipäätään edes rahalla saa? Mitä veikkaatte, joko tänä
  kesänä raadollinen nälkäkatastrofi on ydinaavikoitumisesta PAKKO julkituoda?
  Vai onnisuisiko jollain vengolla ydinhallinnollamme aikeet siirtää
  ydinpäästöfaktojen tappotahdin salausta esim. ensi vuoteen?. ..! Hmm mm M,
  mielenkintoisemmaksi homma menee lähiaikoina joka tapauksessa! RAJUSTI!
   
  Aku Lindgren, Dec 13, 2008
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Similar Threads
There are no similar threads yet.
Loading...